POZOR ZMĚNA: Dne 5. října (středa) proběhne setkání rodičů dětí, které se budou připravovat na 1. svaté přijímání z Komína i z Jundrova. Setkání potrvá od 17:00 do 18:00. Účast rodičů nutná!
Téhož dne začne výuka náboženství společnou mší svatou všech dětí v 18 hodin. Od 17:15 bude o. Marcel Javora dětem k dispozici ke svátosti smíření ve zpovědnici.
Katechetický tým komínské farnosti

    Katechetický tým v naší farnosti tvoří paní Lerchová Blanka, paní Sobotková Jiřina, paní Nováková Jaroslava, paní Koudelková Drahomíra, paní Jelínková Markéta, paní Kojecká Petra, paní Wojtková Jindra a paní Procházková Lenka. Vyučování náboženství v naší farnosti probíhá pravidelně každý týden v klubovně na faře a na ZŠ Pastviny v Komíně.
    Katechetky se snaží naučit děti poznávat Krista a skrze Něj, Boha jako svého Otce, najít k Trojjedinému Bohu vztah a tento vztah, vedeni Duchem svatým, žít ve svém životě. Proto k výchově ve víře neslouží pouze hodiny náboženství, ale také katecheze v době adventní a postní nebo akce jako je tvoření adventních věnečků, maškarní ples, drakiáda, dětské odpoledne s táborákem na konci školního roku, nácvik divadelních scének nebo podíl na přípravách pořádání letního tábora a mnohé další nabídky.
    K práci katechetek nepatří pouze práce s lidmi a dětmi, které potkávají v kostele, snaží se přinést radostnou zvěst celé farnosti. Podílejí se též na přípravách katechumenů ke křtu, nebo na výukových programech „Vstupy do škol“, které přednáší ve škole a předávají tak poselství křesťanských svátků.
    Základním vzděláním pro všechny katechetky je katechetický kurz, pořádaný Biskupstvím brněnským, zakončený zkouškami ze všech přednášených předmětů. Po jejich úspěšném složení, na žádost duchovního otce farnosti, je otec biskup vysílá do pastorace udělením tzv. Kanonické mise. Tak se oficiálně katechetky účastní na misijním poslání církve, které je jejím prvním a nejdůležitějším úkolem. "Jděte do celého světa" (Mt 28;19), to řekl Kristus svým učedníkům. A já vám opakuji: "Jděte do celého světa a přinášejte pravdu, krásu a mír, jež se nacházejí v Kristu Vykupiteli" říká Jan Pavel II.
    Aby tyto hodnoty mohly katechetky rozdávat, některé absolvovaly studium teologie a pedagogiky a každá z nich jezdí pravidelně na duchovní obnovy a stará se i o své osobní vzdělávání. Účastní se odborných přednášek, jezdí na odborné kurzy, např. kurzy práce s biblickými postavičkami, pořádané Českým katolickým biblickým dílem, kurzy pedagogiky Franze Ketta, pořádané Společností pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta.
    Tak soustavně rozvíjí svoje teologické i pedagogické znalosti a o získané vědomosti se potom dělí na pravidelných měsíčních schůzkách katechetického týmu, kde se rodí a rozpracovávají mnohé evangelizační aktivity a připravují společně všechny pořádané akce katechetického týmu.
    Každá misijní práce, jak nám dosvědčuje prvotní církev ve Skutcích apoštolů, je připravována a podporována modlitbou. Proto všechny o tuto pomoc a podporu prosíme, aby naše evangelizace přinášela plody.“ Zakončuje svoji úvahu o práci katechetického týmu Lenka Procházková.

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ ve školním roce 2016/2017:

Začátek vyučování od října: 5. 10. 2016

Přihlášky: schránka fara, mail

1.třída + 2.třída Středa 15:00 ZŠ Pastviny Drahomíra Koudelková
3. třída - příprava na 1. sv.přijímání
Podmínky: Dětí chodí do 3. třídy,
náboženství už navštěvovaly minimálně jeden rok
Středa 16:45-17:45 Fara-klubovna T.Kutáčová, J.Nováková, L.Procházková
4.třída - 6. třída Středa 18:00–18:45 Fara-klubovna T.Kutáčová, J.Nováková, L.Procházková
7.třída - 9. třída Středa 16:45–17:30 ZŠ Pastviny O. Marcel Javora

Farnost Komín © Created by: Komar 2007
Modified by: Stanin 2012